I projektet Ungt Digitalt Ledarskap (UDL) söker vi upp ungdomar med ledarskapserfarenheter online. Genom att lyssna på unga digitala ledare vill vi lära oss mer om de kunskaper och kompetenser man får av den typen av engagemang, och sprida dem vidare till andra unga eldsjälar i Sverige.

Vi lyfter ungdomars ledarskap online

Syftet med projektet är att lyfta de viktiga erfarenheter och kompetenser man får som digital ledare idag. Vi vill visa att erfarenheter som att moderera på discord, driva digitala spelforum eller vara guild leader är giltiga former av ledarskap som passar utmärkt på CV:t.

Rapport om digitalt ledarskap

I projektet tar vi fram en rapport som kartlägger och beskriver ungt digitalt ledarskap. Unga idag skapar och engagerar sig i digitala grupper där de ansvarar för en mängd olika saker för att allt ska fungera bra. De verkar för trygghet och demokrati online, samtidigt som de arrangerar evenemang och spelkvällar. Grupperna blir mer än bara digitala mötesplatser, då unga utvecklar reella kompetenser och ledarskapsförmågor. Vi vill i rapporten synliggöra deras engagemang och kompetenser för en vuxenvärld som inte alltid ser, förstår eller värderar dessa erfarenheter.

Rapporten lanseras under Almedalen 2023, där vi också anordnar ett panelsamtal på ämnet.

Se programmet för Almedalen här

Nätverk och utbildning

Hösten 2023 startar vi upp ett nätverk för unga digitala ledare. Vi kommer att anordna nätverksträffar där unga digitala ledare kan knyta spännande kontakter och lära av varandra. 

Projektets lärdomar sprider vi vidare till andra unga genom gratis utbildningar på vår läroplattform Skilltree. På så sätt kan kunskapen nå fler unga som är, eller kanske vill bli, digitala ledare.

Kontakta oss

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Är du kanske sugen på att delta i UDL-nätverket, eller har du frågor om rapporten? Hör av dig till oss!

klara.stenkvist@sverok.se

UDL drivs med stöd från

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *