Folkbildning

Att lära ungdomar om spelkultur genom att diskutera dess historia, olika genrer och hur man kan spela ansvarsfullt.

SpelArena är ett projekt under ABF Jönköpings Län där vi jobbar med Ungdomar och spelkultur

Introduktion
 • Introduktion till spelkultur och dess betydelse i dagens samhälle.
 • Diskutera olika spelgenrer och deras historia.
 • Gruppdiskussion om vilka spel ungdomarna spelar och varför.


Vad är spelkultur
 • Fokusera på olika typer av spel, inklusive brädspel, kortspel och videospel.
 • Undersöka olika strategier för att spela ansvarsfullt och undvika överdriven speltid.
 • Diskutera olika aspekter av online-spel, inklusive säkerhet, sociala interaktioner och virtuell valuta.


Samtal
 • Fortsätta att diskutera online-spel och dess kultur, inklusive eSports och streaming.
 • Diskutera problematiska aspekter av spel, som spelberoende och cybermobbing.
 • Genomföra en övning där ungdomarna skapar sina egna spelkarakterer och berättar om deras personlighet och förmågor.


Fortsättning
 • Sammanfatta de viktigaste punkterna om spelkultur och hur man spelar ansvarsfullt.
 • Diskutera möjligheter att engagera sig i spelkulturen genom att delta i lokala spelklubbar eller besöka spelrelaterade evenemang.
 • Utvärdera programmet och ge feedback på vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.