E-Sport och Spelkultur

Att lära ungdomar om spelkultur genom att diskutera dess historia, olika genrer och hur man kan spela ansvarsfullt.

SpelArena är Druidz E-Sports träningslokal där vi jobbar med Ungdomar och spelkultur

Introduktion
 • Introduktion till spelkultur och dess betydelse i dagens samhälle.
 • Diskutera olika spelgenrer och deras historia.
 • Gruppdiskussion om vilka spel ungdomarna spelar och varför.


Vad är spelkultur
 • Fokusera på olika typer av spel, inklusive brädspel, kortspel och videospel.
 • Undersöka olika strategier för att spela ansvarsfullt och undvika överdriven speltid.
 • Diskutera olika aspekter av online-spel, inklusive säkerhet, sociala interaktioner och virtuell valuta.


Samtal
 • Fortsätta att diskutera online-spel och dess kultur, inklusive eSports och streaming.
 • Diskutera problematiska aspekter av spel, som spelberoende och cybermobbing.
 • Genomföra en övning där ungdomarna skapar sina egna spelkarakterer och berättar om deras personlighet och förmågor.


Fortsättning
 • Sammanfatta de viktigaste punkterna om spelkultur och hur man spelar ansvarsfullt.
 • Diskutera möjligheter att engagera sig i spelkulturen genom att delta i lokala spelklubbar eller besöka spelrelaterade evenemang.
 • Utvärdera programmet och ge feedback på vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.